Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gan Parenting across Scotland.

Beth ddigwyddodd i blant dan bump oed yn ystod y cyfnodau clo? Sut y gallwn helpu teuluoedd i helpu eu plant?

Dydd Mawrth, 29 Mehefin 2021

14:00 – 15:30 (Amser Haf Prydain)

Ychwanegu at y calendr

Gwybodaeth am y digwyddiad

Ymunwch â ni mewn digwyddiad i edrych ar effaith COVID-19 ar blant dan bump oed a’u teuluoedd.

Bydd Dr Debby Wason yn sôn am ymchwil Iechyd Cyhoeddus yr Alban i COVID-19 a’r blynyddoedd cynnar. Cewch glywed hefyd gan Dr Lucy Thompson o Brifysgol Aberdeen a Cheryl Brown o Midlothian Sure Start.

Yna, bydd cyfle i argymell camau nesaf.

Rhaglen

14:00 Cyflwyniadau a gwybodaeth gyffredinol: Cadeirydd, Clare Simpson, Rheolwr Parenting across Scotland

14:10 Beth ddigwyddodd i blant dan bump oed yn ystod y pandemig? Dr Debby Wason, Iechyd Cyhoeddus yr Alban

Bydd Dr Debby Wason, Iechyd Cyhoeddus yr Alban, yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil Iechyd Cyhoeddus yr Alban i effaith y pandemig ar blant dan bump oed.

14:30 Ymateb Dr Lucy Thompson, Prifysgol Aberdeen a Cheryl Brown, Midlothian Sure Start i’r dystiolaeth

14:50 Trafodaeth mewn grwpiau llai

Bydd y prif bwyntiau trafod ac argymhellion yn cael eu rhannu â chydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus yr Alban a Llywodraeth yr Alban.

• Beth ddigwyddodd i blant dan bump oed yn ystod y pandemig? Beth wnaeth eich synnu neu a oedd o arwyddocâd arbennig?

• Pa gymorth sydd ei angen ar rieni a gofalwyr nawr i helpu eu plant wrth i ni symud ymlaen?

15:20 Adborth cryno a sylwadau cloi

15:30 Gorffen

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.