Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

11 Tachwedd 2021
16 Tachwedd 2021
9 Rhagfyr 2021
12 Rhagfyr 2021
09:30 – 15:00


Cwrs hanner diwrnod
Mae’r cwrs hyfforddi hanner diwrnod rhad ac am ddim hwn wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant o dan saith oed neu gyda’u teuluoedd mewn ystod o leoliadau gan gynnwys gofal plant, cymorth i deuluoedd, gwaith chwarae, awyr agored a gweithgareddau celfyddydol. Bydd mynychwyr yn cael cyfle i archwilio ystyr gwaith sy’n canolbwyntio ar y plentyn yn ymarferol. Bydd y sesiwn yn galluogi pobl i ddeall o ble mae Hawliau Plant yn dod, sut maen nhw’n effeithio ar wahanol feysydd gwaith, a’r prosesau polisi a chyfreithiol sy’n cefnogi gweithredu Hawliau Plant.

Nodau:
Deall beth yw’r UNCRC a sut mae’n cael ei weithredu yng Nghymru
Cael trosolwg o gyd-destun a phrosesau gwleidyddol y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru
Nodi’r ysgogwyr polisi a’r blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar
Deall sut mae meysydd gwaith allweddol yn eich sefydliad yn ffitio i’r prif feysydd polisi sy’n ymwneud â’r Blynyddoedd Cynnar
Deall sut mae llais plentyn yn cael ei glywed yn y Blynyddoedd Cynnar

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.