Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

7/8 Rhagfyr 2021
09:30 – 16:00

Cwrs deuddydd

Mae gan y Person Diogelu Dynodedig rôl hanfodol i sicrhau bod mesurau diogelwch ar waith a bod camau effeithiol yn cael eu cymryd pan fydd pryderon am blentyn yn codi.
Bydd y cwrs deuddydd hwn o fudd i’r rheini sy’n gweithredu yn y rôl ‘Person Dynodedig’ neu bydd yn cymryd y rôl fel dirprwy. Mae’n berthnasol i leoliadau amrywiol, h.y. ysgolion, gofal plant, gwasanaethau gwirfoddol a phreifat sy’n darparu gweithgareddau, dysgu a chefnogaeth i blant a theuluoedd.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.