Dyddiad: 4ydd o Dachwedd 2020

Amser: 12.00 – 1.00yp

Lleoliad: rhith-gyfarfod

Achub y Dyfodol: Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Atal Achosion o Gam-drin Plant yn Rhywiol

Noddwydd gan Jayne Bryant MS

Covid 19 ac Adferiad

Bydd cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol yn canolbwyntio ar sut gallwn adfer er budd plant a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi wrth i ni barhau i fynd i’r afael ag effaith Covid 19. Bydd y siaradwyr a rhagor o fanylion yn cael eu cadarnhau cyn bo hir.

Ateber i Elinor Crouch-Puzey os gwelwch yn dda: Elinor.Crouch-Puzey@nspcc.org.uk