Dyddiad: 17 Medi 2020
Amser: 17:30 – 18:00

Bydd y digwyddiad rhithwir hwn, y mae Prifysgol Caerdydd yn ei westeio, yn archwilio ymchwil i orbryder ac iselder mewn pobl ifanc. Bydd yr Athro Simon Murphy, Cyfarwyddwr DECIPHer, yn siarad am rôl ysgolion mewn cefnogi iechyd meddwl pobl ifanc.