Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn cynnal Arolwg Tlodi Plant a Theuluoedd Blynyddol am y 4 blynedd diwethaf, sy’n ein helpu i ddeall lefelau a thueddiadau mewn tlodi plant yng Nghymru. Unwaith eto, rydym wedi gweithio gyda Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru (ECPN) i lywio ein cwestiynau.

Gwyddom mai’r pandemig sydd wedi effeithio galetaf ar y rhai sy’n byw mewn tlodi. Mae’r wybodaeth a roddwch yn bwysig. Mae’n ein helpu i ddeall y materion cyfredol ac yn llywio ein gwaith gyda llunwyr polisi ledled Cymru. Cymerwch 10 munud i gwblhau’r arolwg. Mae eich barn a’ch profiadau yn cael eu gwerthfawrogi ac yn bwysig i ni.

Mae gennym ddau arolwg – un i’w gwblhau gan ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol, ac un i’w gwblhau gan blant a phobl ifanc eu hunain. Bydd y ddau arolwg yn cau ar 21 Mai 2021.

Rydym yn chwilio am gymaint o ymgysylltu â phosibl a byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth i ledaenu’r arolwg i’ch cydweithwyr, rhwydweithiau ac, os yw’n bosibl, i’r plant a’r bobl ifanc eu hunain.

Byddwn yn cyhoeddi’r canfyddiadau ddiwedd mis Gorffennaf 2021 a bydd y rhain ar gael i bawb. Gobeithiwn y gall y canfyddiadau hefyd lywio eich gwaith hefyd.

Diolch am eich cefnogaeth.