Mae gweithgaredd llinellau cyffuriau a’r trais cysylltiedig, delio â chyffuriau a chamfanteisio yn cael effaith ddinistriol ar bobl ifanc, oedolion sy’n agored i niwed a chymunedau lleol. Mae’n cynnwys defnyddio plant fel cludwyr cyffuriau, plant yn cael eu masnachu yn y DU, pobl ifanc yn gaeth i gyffuriau (dibyniaeth), dyledion i arweinwyr y gangiau neu fygwth trais. Gall y bobl ifanc gael eu denu trwy arian, perthnasau a statws, ac nid ydynt yn cydnabod eu bod yn cael eu paratoi (yn aml gan bobl ifanc eraill) nac yn cydnabod eu bod yn cael eu hecsbloetio gan eraill. Mae’r hudoliaeth a’r cyffro yn fuan yn troi at unigedd ac ofn.

14/05/2021
09:30 – 16:00