Negeseuon o Ymchwil ar Lwybrau rhwng Gofal a Dalfa i Ferched a Merched

Beth allwn ni ei ddysgu o ymchwil am y llwybrau rhwng gofal a dalfa i ferched a menywod? Ystyriodd ein tîm y cwestiwn hwn mewn adolygiad diweddar o’r llenyddiaeth i lywio ein prosiect ‘Tarfu ar y Llwybrau rhwng Gofal a Dalfa’. Wedi’i ariannu gan Sefydliad Nuffield, mae ein prosiect yn cael ei arwain gan Brifysgol… Read More