5pm i 6pm Dydd Mawrth, 30 Mawrth
Ymunwch â ni a staff o Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru i edrych ar eu rhaglen etholiadol gyfochrog ar gyfer pobl ifanc 11 i 15 oed, ac yna trafodaeth ar bleidleisio yn etholiadau’r Senedd yn y dyfodol.
Canlyniad: Argymhellion gan blant a phobl ifanc ar gyfer etholiadau yn y dyfodol.