Dydd Mawrth 23ain Mawrth

7.00yp – 8.30yp


A hithau’n flwyddyn ers cyfnod clo cyntaf y Cofid, bydd y digwyddiad hwn a fydd ar agor i’r cyhoedd, yn rhad ac am ddim, yn trafod sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gefn gwlad Cymru; sut mae cymunedau a’r gwasanaethau cyhoeddus wedi ymateb; a’r anghenion ar gyfer adfer ar ôl COVID-19. Bydd y panelwyr yn ymdrin â gwahanol elfennau o gefn gwlad – busnesau, diwylliant, gofal iechyd, gwasanaethau cyhoeddus a grwpiau cymdeithasol sy’n agored i niwed – ac fe fydd cyfleoedd i godi cwestiynau a thrafod atebion.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i:  Tocyn Cymru, CWPS-WISERD