Hoffai grŵp o staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig i Bobl ag Anabledd ar 3 Rhagfyr drwy gynnal digwyddiad amlgyfrwng digidol a chydweithredol: “Creadigrwydd, Amrywiaeth ac Anabledd: Cynrychiolaeth greadigol o brofiadau go iawn o’r symud i ddod yn fyd mwy digidol oherwydd pandemig COVID-19”.


Bydd yn arddangosfa ddigidol o fynegiannau creadigol unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n darlunio, yn cyflwyno ac yn cynrychioli profiadau go iawn.


Rydym yn croesawu cyfraniadau creadigol mewn amrywiaeth o fformatau sy’n addas ar gyfer arddangosfa ddigidol gan gynnwys:

• Delweddau – ffotograffau, graffeg, darluniau wedi’u sganio ac ati
• Barddoniaeth neu ryddiaith ar bapur
• Barddoniaeth neu ryddiaith a recordiwyd
• Cerddoriaeth


Os hoffech gyfrannu at y digwyddiad, anfonwch eich cyfraniad erbyn 5 Tachwedd i cddwales2021©gmail.com. Rydym yn croesawu cyfraniadau gan unigolion, grwpiau a sefydliadau, yn enwedig y rhai o grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli ddigon mewn sgyrsiau sy’n digwydd ar hyn o bryd am anabledd. I gael gwybod beth mae angen i chi ei wneud i gyfrannu, ewch i https://cedwales2021.mvportfolio.coml