6pm i 8pm Dydd Mercher, 31 Mawrth
Ymunwch â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc i archwilio a thrafod materion cyfredol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle i blant a phobl ifanc gysylltu a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar lefel genedlaethol (Erthygl 12).
Canlyniad: Mae Cymru Ifanc yn cyflwyno nifer o argymhellion allweddol i Lywodraeth Cymru sy’n cael eu dylanwadu gan farn pobl ifanc ar y materion sy’n effeithio ar eich bywydau.