06/05/2021 a 12/05/2021
09:30 – 13:00

A yw COVID wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydy hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein? Os yw cyflwyno cyswllt a hyfforddiant ar-lein yn brofiad newydd i chi a’ch bod yn pendroni sut y gallwch addasu eich cyrsiau a chyflwyno yn yr amgylchedd newydd o weithio o bell, yna bydd y cwrs hwn yn addas i chi.