Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Tachwedd 2021
09:30 – 12:30

Cwrs hanner dydd

Mae straen yn un o brif achosion absenoldeb salwch ar draws pob gweithle yn y DU. Yn erbyn y cefndir hwn mae llawer o sefydliadau’n ceisio cyflwyno rhaglenni ymwybyddiaeth ofalgar. Mae yna gyfoeth o dystiolaeth ymchwil yn dod i’r amlwg i nodi y gall ymwybyddiaeth ofalgar leihau straen a phryder a gall leihau nifer yr achosion o iselder mynych. Yn ogystal, gall ymwybyddiaeth ofalgar wella sylw a gwneud penderfyniadau.
Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ymwybyddiaeth ofalgar yn y gweithle. Y nod yw archwilio ystyr a chymwysiadau posibl ymwybyddiaeth ofalgar ar draws amrywiaeth o rolau a lleoliadau gweithle a rhoi cyfle i gyfranogwyr archwilio sut y gallai wella eu bywydau, yn bersonol ac yn broffesiynol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.