08/01/2021
09:30 – 12:30

Cwrs Hanner Dydd

Mae straen yn un o brif achosion absenoldeb salwch ar draws holl weithleoedd y Deyrnas Unedig. Yn erbyn y cefndir hwn mae llawer o sefydliadau’n ceisio cyflwyno rhaglenni ymwybyddiaeth ofalgar.

Mae cyfoeth o dystiolaeth ymchwil yn dod i’r amlwg sy’n dangos y gall ymwybyddiaeth ofalgar leihau straen a phryder a’r achosion o iselder mynych. Ar ben hynny, gall ymwybyddiaeth ofalgar wella’r gallu i ganolbwyntio a gwneud penderfyniadau.

Mae’r cwrs hwn yn darparu cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar yn y gweithle. Y nod yw archwilio ystyr a defnyddiau posibl ymwybyddiaeth ofalgar ar draws amrywiaeth o rolau a chyd-destunau gweithle, a rhoi cyfle i’r cyfranogwyr archwilio sut gallai wella’u bywydau, yn bersonol ac yn broffesiynol.