Plant yng Nghymru

Mae’r digwyddiad AM DDIM a nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.

Pedwar dyddiad ar gael, pedwar dyddiad cyfle i ymuno:
07/12/2020, 17/12/2020, 05/02/2021 a 11/03/2021
10:00yb – 3:00yp
Rhithwir, trwy Zoom

*Heb ei osod Zoom? Os nad ydych wedi lawrlwytho Zoom, peidiwch â phoeni gallwch barhau i ymuno trwy eich porwr gwe

Bydd y cwrs yn cyflwyno’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc. Bydd y rhan fwyaf o’r cwrs yn edrych ar y dulliau y gellir eu defnyddio gyda phlant a phobl ifanc yn unigol ac mewn grwpiau i’w cynnwys mor eang â phosibl mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau pob dydd. Bydd cyfranogwyr yn teimlo eu bod yn cael eu grymuso i ddefnyddio offer ymarferol i gefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc. Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i ennyn diddordeb.

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Ymarferwyr, Rheolwyr a Llunwyr Polisi o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio eu maes gwaith a sut gallant fwyafu ymwneud plant a phobl ifanc â gwaith y sefydliad.