Cofrestrwch ar gyfer ein gweminar yma
Dyddiad: Dydd Iau, 18th Mawrth 2021
Amser: 10:30am – 12pm
Siaradwyr gwadd:
Dr Hade Turkmen, Chwarae Teg
Dr Stephen Beyer, Prifysgol Caerdydd a’r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol
Miranda Evans, Anabledd Cymru


Ymunwch â ni ar gyfer y gweminar Hive, lle byddwn yn dod â chyflogwyr ledled Cymru ynghyd i drafod ein hadroddiad diweddar ‘Cymdeithas yw’r Anabledd’ sy’n edrych ar brofiadau menywod anabl yn economi Cymru. Byddwn yn rhannu canfyddiadau’r adroddiad a’r cyfleoedd y gall busnesau eu rhoi ar waith er mwyn gwella.

Byddwn hefyd yn edrych ar fuddion busnes cyflogi unigolyn ag anabledd dysgu, sut y gall y model a ddefnyddir gan y rhaglen ‘Ymgysylltu i Newid’ gefnogi cyflogwyr a gweithwyr ag anabledd dysgu ynghyd â chanlyniadau’r prosiect hyd yn hyn yng Nghymru.