Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cymuned Ymarfer BASW Cymru ar gyfer myfyrwyr a gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso

Mae Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain (BASW) yn hyrwyddo gwaith cymdeithasol ochr yn ochr â’i haelodau, ac mae wedi gwneud hyn ers bron i hanner can mlynedd. Ymunwch â ni i groesawu Siobhan MacLean i’n Cymuned Ymarfer ar 26 Hydref 2021. Byddwn yn rhoi sylw i fyfyrio a’i le ym maes gwaith cymdeithasol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.