Cynhadledd Rithwir Ryngwladol Canolfan Kempe:
Galwad i weithredu i newid lles plant
Hydref 5-8, 2020

Am dros 40 mlynedd, mae ISPCAN a Chanolfan Kempe ar gyfer Atal a Thrin Cam-drin ac Esgeuluso Plant wedi rhannu cenhadaeth i roi diwedd ar gamdriniaeth plant yn ei holl ffurfiau. Nawr, gyda phandemig COVID-19 yn taflu goleuni ar wahaniaethau ac anghydraddoldebau ledled y byd, rydym wedi partneru ar y gynhadledd rithwir gyntaf o’i math a fydd yn dod â gweithwyr proffesiynol ar draws disgyblaethau sydd am greu a symbylu newid mewn lles plant. a gwella canlyniadau i deuluoedd ledled y byd.

Wedi’i drefnu i greu cymuned, cysylltiadau, a pherthnasoedd ac i annog chwilfrydedd a herio strwythurau a syniadau traddodiadol, rydym yn eich gwahodd i ymuno â’r rhai sydd â phrofiad byw; ymarferwyr lles plant, goruchwylwyr a gweinyddwyr; gweithwyr proffesiynol cyfreithiol, iechyd meddwl a meddygol; arweinwyr cymunedol a chymdogaeth; ymchwilwyr; llunwyr polisi; eiriolwyr; ac arweinwyr meddwl eraill o bob cwr o’r byd – y disgwylir iddynt fod yn 1,500 cryf – wrth ailedrych ar les plant a sut y gallwch fod yn asiant newid yn eich cenhedloedd a’ch cymunedau. Dewch i weithio!

Uchafbwyntiau’r Gynhadledd

  • Mwy na 250 o sesiynau sy’n arddangos syniadau newydd a thrawsnewidiol
  • Sesiynau’n cael eu cynnig mewn tri bloc, 6 awr bob dydd, er mwyn caniatáu i’r holl barthau amser gymryd rhan
  • Cyflwynwyr o bedwar ban byd, gan gynnwys Cynghorwyr ISPCAN Dr. Rajeev Seth a Dr. Jordan Greenbaum
  • Fformat arloesol gan gynnwys sesiynau agoriadol, grwpiau trafod, gweithdai, cylchoedd sgwrsio, a chylchoedd cyfryngau

I ddysgu mwy am y rhaglen a phrisio, ewch i wefan y gynhadledd: KempeConference.org

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gynhadledd, cysylltwch â kempeconference@ucdenver.edu.