07/05/2021
09:30 – 14:30

Mae gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plant yn hanfodol i bawb sy’n gweithio gyda phlant. Mae bod â gwybodaeth sylfaenol am batrymau nodweddiadol datblygiad cyffredinol yn helpu ymarferwyr i nodi pryderon am ddatblygiad plentyn ac efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arno i wneud cynnydd ar draws y gwahanol barthau. Gall dealltwriaeth dda o ddatblygiad helpu i gadw plant yn ddiogel, hyrwyddo eu lles, cynorthwyo wrth asesu, a llywio pa ymyriadau/cefnogaeth sydd fwyaf addas i’w hanghenion.