Bydd y digwyddiad hwn, sy’n cael ei drefnu ar y cyd gan The GovLab, yn ymchwilio sut mae deallusrwydd gyfunol yn hanfodol o ran gwella sgiliau arweinwyr cyhoeddus er mwyn creu diwylliant mwy cyfranogol.

20 Hydref 2020
14:00 – 15:30

Cofrestru

Beth yw’r digwyddiad?

Gall deallusrwydd gyfunol helpu i wella ein gwasanaethau cyhoeddus a sicrhau eu bod yn fwy cynhwysol. Dylai fod yn rhan o sut mae unrhyw sefydliad yn meddwl am ddatrys problemau yn yr 21ain ganrif.

Yn y digwyddiad hwn, bydd GovLab a’r Ganolfan Ddylunio Deallusrwydd Gyfunol yn Nesta yn rhannu gwersi o ymchwil newydd ar sut i wneud y mwyaf o’r cyfle hwn drwy ddylunio gwell ar gyfer cydweithio torfol a sefydliadol. Mae’r ymchwil a’r canllaw cysylltiedig yn cynnwys dadansoddiad o 30 o enghreifftiau o bob rhan o’r byd i ddeall sut mae arweinwyr byd-eang wedi datrys problemau gyda deallusrwydd gyfunol, a beth oedd yn hanfodol i’w llwyddiant a’u cynaliadwyedd.  

Bydd y digwyddiad yn gyfle i ddysgu’n uniongyrchol gan yr ymarferwyr sydd y tu ôl i rai o’r prosiectau sy’n torri tir newydd sy’n rhan o’r adroddiadau, a chlywed gan awduron yr ymchwil.

Ar gyfer pwy mae hwn, a pham ddylwn i ddod?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer arweinwyr a rheolwyr sy’n cael eu gyrru gan genhadaeth, sydd â diddordeb mewn gwella eu gallu i ddatrys problemau yn ddilys ac yn effeithiol, ac sydd am ddysgu am y sgiliau a ddefnyddir gan arweinwyr cyhoeddus yr 21ain ganrif.

Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar y sector cyhoeddus, yn enwedig llywodraethau dinas a lleol, ond mae’r gwersi’n berthnasol i unrhyw un sydd am fod yn ddatryswr problemau cyhoeddus gwell. Mae hyn yn cynnwys y rheiny sy’n awyddus i roi cynnig ar ddulliau deallusrwydd gyfunol megis arloesedd agored a chyfrannu torfol, a’r rheiny mewn swyddi gweithredol sydd am weld diwylliant mwy cydweithredol a chyfranogol.