This image has an empty alt attribute; its file name is 41f04bb4-b675-408e-bc17-3e76ff67f252.jpg

Bydd y cwrs yn edrych ar y materion mae ymarferwyr yn eu hwynebu wrth gefnogi plant y mae eu rhieni’n anghydweithredol ar ffurf Deuoliaeth Teimlad, Osgoi, Gwrthwynebiad neu Drais. Bydd y materion sy’n codi yn cael eu harchwilio, gan geisio atebion er mwyn i’r cyfranogwyr fedru mynd ag atebion ymarferol o’r cwrs i’w defnyddio yn eu hymarfer. Edrychir ar faterion celu diffyg cydymffurfio gan ddefnyddio enghreifftiau o Adolygiadau Achosion Difrifol ac archwilio dangosyddion y bydd cyfranogwyr yn gallu eu defnyddio yn eu gwaith.