Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Tachwedd 2021
09:30 – 16:00

Cwrs undydd


Cwrs undydd cwbl ryngweithiol a gyflwynir gan hyfforddwr arbenigol i nifer gyfyngedig o fynychwyr mewn ‘amser iawn’. Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i gyfranogwyr ar sut i weithio gydag eraill i ddiogelu’r plant, pobl ifanc a’r oedolion sydd mewn perygl yn eu hamgylchedd. Mae’r cwrs wedi’i anelu at unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl mewn ystod eang o leoliadau gweithle a chymunedol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.