Cyflwynydd: Yr Athro Amanda Robinson, Prifysgol Caerdydd

Gweminar:  O argymhelliad mewn darn o ymchwil i gamau gan y Llywodraeth: Storfa Ddiogelu Cymru   

Cyflwynydd: Yr Athro Amanda Robinson, Prifysgol Caerdydd

Dyddiad: 29th April 2024

Amser: 13:00 – 14:00

Lleoliad: Ar-lein, ZOOM

Mae ein hymchwil, mewn cydweithrediad ag uwch ymarferwyr, wedi golygu bod Llywodraeth Cymru wedi mynd ati i ailwampio ei gweithdrefnau adolygu diogelu ar gyfer y digwyddiadau a’r marwolaethau mwyaf difrifol yng Nghymru oherwydd trais domestig, salwch meddwl, arfau ymosodol a’r digwyddiadau hynny sy’n cynnwys oedolion a phlant agored i niwed sy’n wynebu risg.

Agwedd allweddol ar weithredu’r broses newydd ar gyfer yr Adolygiad Diogelu Unedig Sengl (SUSR) newydd oedd ein comisiynu i ddatblygu Storfa Diogelu Cymru (WSR), gan ddefnyddio arbenigedd troseddegwyr, arbenigwyr pwnc a gwyddonwyr cyfrifiaduron sy’n defnyddio technegau cloddio testun a dysgu peiriannol.

Mae’r WSR yn unigryw yn y byd o ran ei chwmpas, ei diogelwch, ei ymarferoldeb a pha mor ganolog y mae i lywodraeth, a bydd yn galluogi ymchwilwyr ac ymarferwyr i ddysgu ymhellach am faterion yn ymwneud â thrais, cam-drin, bod yn agored i niwed a diogelu.

Bydd y cyflwyniad hwn yn trafod yr ymchwil sylfaenol, gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid i ddatblygu’r SUSR a’r WSR, arbenigrwydd y WSR yn adnodd i ymchwilwyr ac ymarferwyr, a’r potensial iddo gael effaith sylweddol ar bolisi ac ymarfer proffesiynol ledled Cymru.