Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

21 Ionawr 2022
09:30 – 16:00

Cwrs undydd
Bydd y cwrs rhyngweithiol hwn yn edrych ar y materion y mae ymarferwyr straen, pryder ac ansicrwydd yn eu hwynebu wrth gefnogi plant nad yw eu rhieni/gofalwyr yn cydweithredu â’r gwasanaethau sy’n ceisio asesu, cynllunio a darparu cefnogaeth. Bydd y ffocws ar ddeall pam nad yw teuluoedd efallai eisiau ymgysylltu â gwasanaethau penodol, gan gynnwys eu profiadau blaenorol o ymyriadau. Bydd materion cydymffurfiad cudd yn cael eu harchwilio gan ddefnyddio enghreifftiau o Adolygiadau Achos Difrifol a dangosyddion ‘bywyd go iawn’ o sut y gwnaeth oedolion ofalwyr ryngweithio. Bydd y cwrs yn defnyddio dull hawliau plant ar gyfer unrhyw ymyriadau mewn teuluoedd, gyda phwysigrwydd cadw diogelwch a lles plant wrth galon y gwaith.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.