10 Chwefror

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn aml yn lleoli timau o weithwyr cymdeithasol mewn ysbytai i gynllunio rhyddhau pobl hŷn a fydd angen gofal a chefnogaeth barhaus er mwyn gadael yr ysbyty. Bydd y gweminar hwn ar 10 Chwefror, 11am, yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil un tîm, gan gynnwys yr heriau ymarfer gwaith cymdeithasol yn yr amgylchedd benodol heriol hwn, gwerthoedd craidd, a’r potensial ehangach ar gyfer y swydd o ran amddiffyn iechyd ac atal ail-dderbyniadau i’r ysbyty.