Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

9 Rhagfyr 2021
9:30 YB – 4:00 YP

Dyluniwyd y gweithdy undydd hwn i roi dealltwriaeth glir a chynhwysfawr i gyfranogwyr o les a straen yn yr amgylchedd gwaith. Mae’r gweithdy hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un a hoffai allu delio’n fwy effeithiol â phwysau yn y gwaith, p’un a ydynt dan bwysau ar hyn o bryd ai peidio.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.