Teitl darlith Aoife yw ‘Peidiwch Byth â gadael i Argyfwng Da Fynd yn Ofer: Hawliau plant a COVID-19’ Bydd y ddarlith yn archwilio’r defnydd o argyfwng COVID gan wahanol actorion i danseilio a hyrwyddo hawliau plant.

3pm, 26 Tachwedd

“Rydyn ni wrth ein bodd eleni y bydd ein Darlith Flynyddol Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant yn cael ei thraddodi (ar-lein) gan yr Athro Aoife Nolan. Mae Aoife yn Athro Cyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol ym Mhrifysgol Nottingham, ac mae’n aelod o Bwyllgor Hawliau Cymdeithasol Cyngor Ewrop.”

Gan yr Athro Simon Hoffman, un o Rwydwaith Hawliau Plant yn y Blynyddoedd Cynnar (CREYN)