Pwy sy’n Gofalu am y Rhai sy’n Gadael Gofal? Profiadau’r rhai sy’n gadael gofal yn ystod COVID-19 a’r cyfnod clo

Bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth ddiweddar COVID-19 sydd wedi edrych ar brofiadau pobl ifanc a oedd yn y broses o adael gofal yng Nghymru a Lloegr yn ystod y cyfnod clo. Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys cyfraniadau gan bobl ifanc sy’n brofiadol o ofal gan Voices From Care Cymru.

Roedd yr astudiaeth yn cynnwys cyfweliadau ansoddol gyda 21 o bobl ifanc ac yn cynnwys allbynnau creadigol o gelf a cherddi. Yn ogystal, cynhaliwyd arolwg gennym o adrannau awdurdodau lleol â’u mecanweithiau cymorth.

Mae’r canfyddiadau’n dangos profiadau amrywiol i bobl ifanc; roedd rhai’n teimlo’n ynysig a heb gael digon o ofal yn ystod y cyfnod clo, gyda chefnogaeth yn lleihau ac yn annigonol. Ac eto i eraill, roedd perthnasoedd ag unigolion allweddol ac amrywiaeth o fentrau lleol wedi lleihau heriau’r pandemig. Mae gwydnwch pobl ifanc yn werth ei nodi yn y canfyddiadau, a chynigir argymhellion i wella ymatebion cymorth pe bai cyfnod clo eto, yn ogystal â phan fydd cyfyngiadau’n cael eu codi’n llwyr.

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno canfyddiadau’r astudiaeth hon, yn trafod yr argymhellion a godwyd o’r ymchwil a bydd yn cynnwys amser ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb ar y diwedd.

Cyflwynwyd gan: Rachael Vaughan, Dr Alyson Rees a Dr Louise Roberts.