23/04/2021
09:30 – 16:30

Cwrs undydd
Ennill y sgiliau i amddiffyn plant a phobl ifanc trwy recriwtio mwy diogel. Mae’n ddyletswydd ar sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, neu’n ymwneud â darparu gwasanaethau ar eu cyfer, i ddiogelu a hyrwyddo eu lles. Mae cael y staff cywir yn gweithio yn eich lleoliad yn elfen hanfodol o’ch dyletswyddau diogelu. Os ydych chi’n recriwtio staff a / neu wirfoddolwyr i weithlu plant a phobl ifanc, dylech gael eich hyfforddi mewn arferion recriwtio mwy diogel.