Cwrs hanner dydd

Ydy Covid wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydych chi’n cael ei bod hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein? Os ydych chi’n ddechreuwr o safbwynt cyswllt a hyfforddiant ar-lein ac yn dyfalu sut gallwch chi addasu eich cyrsiau a’u cyflwyno yn amgylchedd newydd gweithio o bell, dyma’r cwrs i chi.

Sut mae cynnal diddordeb cyfranogwyr wrth rannu hyfforddiant, cyflwyniadau, neu ddigwyddiadau cymdeithasol ar-lein.

Cyflwyniad annhechnegol i wella ymgysylltiad wrth gyflwyno neu hyfforddi ar-lein.

Mae’r cwrs yma’n addas ar gyfer hyfforddwyr, gweithwyr cymorth i deuluoedd, gweithwyr ieuenctid neu unrhyw un sy’n ymgysylltu â grwpiau o oedolion a phobl ifanc ar-lein.

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut mae cynnwys a dyfeisio gêmau, cwisiau a gweithgareddau eraill ar-lein er mwyn hybu dysgu a chyfranogiad. Byddwn ni’n edrych ar sut gall dysgwyr gydweithio ac anodi diagramau ar y cyd, defnyddio’r bwrdd gwyn, a rhoi cyfle i ddysgwyr weithio mewn grwpiau llai trwy’r nodwedd ystafelloedd ymrannu. Byddwn ni’n edrych ar sut mae defnyddio ffonau symudol; i bleidleisio mewn arolygon, i ateb cwestiynau ar-lein, ac i hyrwyddo adborth.

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys awgrymiadau i hybu cwrteisi ac arfer diogel ar-lein. Bydd y dysgwyr yn archwilio ffyrdd o sicrhau bod yr hyfforddwr yn cadw rheolaeth ar yr amgylchedd dysgu, ac yn cadw’r hyfforddiant yn ddiogel ac yn saff i bawb. Byddwn ni’n edrych ar y defnydd o sgwrsio ar-lein, ei fanteision a’i wendidau, a sut mae ei ddefnyddio’n fwy effeithiol.

Bydd yr hyfforddiant hefyd yn cymharu platfformau fel Zoom, Blackboard a Teams, yn ogystal ag edrych ar sut mae defnyddio elfennau ychwanegol ac wedi’u mewnosod fel; Mentimeter, Socrative, Ahaslides, Slido a Padlet.

Byddwn ni’n edrych ar y trefniadau gorau ar gyfer cyflwyno hyfforddiant ac yn ystyried un sgrîn o gymharu â sgriniau lluosog, manteision cysylltiad cêbl o gymharu â di-wifr, yn ogystal â’r maint delfrydol ar gyfer grwpiau a beth i’w wneud pan fydd pethau’n mynd o chwith.

Mae Jon Trew wedi bod yn cyflwyno hyfforddiant diogelu ers bron degawd, ac mae wedi cael ei ddisgrifio fel efengylydd digidol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Ni fydd Ffurflenni Archebu heb rif archeb brynu yn cael eu prosesu mwyach. Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Book now