Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

“Mae Covid-19, yn debyg i Belydr-X, wedi datgelu’r ffyrdd y mae systemau a sefydliadau yn eithrio pobl, a’r bobl hynny sy’n brifo fwyaf. Gan ddefnyddio enghreifftiau o UDA, Affrica ac India, byddaf yn awgrymu ffyrdd y gall rhywun adeiladu’n ôl yn well drwy wrando ar y rhai sydd wedi cael eu gadael allan”

Fel rhan o’r bartneriaeth barhaus rhwng Leicestershire Cares a Chanolfan SDG16 UNAI ym Mhrifysgol De Montfort, rydym yn falch iawn o groesawu Rakesh Rajani i roi araith allweddol am safbwyntiau rhyngwladol ar #BuildBackBetter.

Mae Rakesh yn dod â thri degawd o brofiad ym maes hawliau dynol, addysg, llywodraethu a dyngarwch yn ei rôl fel Is-lywydd, Rhaglenni yn Co-Impact, lle mae wedi’i leoli yn Ninas Efrog Newydd.

Tan 2018, bu’n gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Ymgysylltu Dinesig a Llywodraeth Sefydliad Ford, sy’n gyfrifol am raglenni’r UDA a rhaglenni byd-eang ar gyfranogiad democrataidd, trethi a chyllidebau, a diogelu gofod dinesig. Gynt, sefydlodd a gwasanaethai fel Pennaeth Twaweza, sefydliad yn Nwyrain Affrica sy’n hyrwyddo grym dinasyddion a llywodraeth agored, ac a arweiniodd/’ sefydlu Uwezo, rhaglen fwyaf Affrica i asesu llythrennedd a rhifedd sylfaenol. Cyn hynny, bu’n gwasanaethu fel cyfarwyddwr gweithredol i HakiElimu, prif sefydliad ymgysylltu â dinasyddion ac eiriolaeth addysg Tanzania.

Mae Rakesh hefyd yn un o sylfaenwyr a chyn-gyd-gadeirydd y Bartneriaeth Llywodraeth Agored, sy’n ceisio adfer y compact cymdeithasol rhwng pobl a llywodraethau mewn dros 75 o wledydd sy’n cwmpasu mwy na dau biliwn o bobl. Mae wedi chwarae rôl allweddol wrth sefydlu nifer o blatfformau cymdeithas sifil a chyfryngol yn Tanzania, ac ymgynghorodd ar ddatblygu byd-eang ar gyfer Google.org, Sefydliad Hewlett, Hivos ac UNICEF, ymhlith eraill.

Bydd y sesiwn yn cael ei gadeirio gan Kieran Breen Prif Swyddog Gweithredol Leicestershire Cares.