3pm i 4pm Dydd Mercher, 31 Mawrth
Ymunwch â ni a Senedd Cymru i edrych ar beth yw’r Senedd a beth mae’n ei wneud, derbyn canllawiau i bobl ifanc ar sut i gofrestru i bleidleisio a thrafodaeth ar pam ei bod yn bwysig pleidleisio yn etholiadau’r Senedd.
Canlyniad: Codi ymwybyddiaeth a chefnogi pleidleisiau @16 a chefnogi llwybrau dilyniant i bobl ifanc ymuno â’r garfan nesaf o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru.