Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

02 Medi 2021
09:30 – 16:00


Cwrs un-dydd
Nid oes unrhyw blentyn yr un fath, sydd hefyd yn golygu na fydd yr un stori yr un fath chwaith. Mae pob plentyn yn haeddu tyfu i fyny gan wneud atgofion hapus. I rai plant agored i niwed a’u teuluoedd gall hyn fod yn anodd am ryw reswm neu’i gilydd.

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i adnabod yn gynnar anghenion plant, babanod a’u teuluoedd sy’n agored i niwed fel y gallant fwynhau bywyd diogel a chyflawn. Y nod yw cefnogi gofalwyr maeth, gweithwyr cymdeithasol ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i wneud synnwyr o’u gorffennol a chadw eu hatgofion.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.