06/01/2021
09:30 – 12:30

Clywn ar y newyddion yn feunyddiol am bobl ifanc a throseddau cyllyll, nid yn Llundain yn unig, ond hefyd yng Nghymru. Mae pobl ifanc yn cael braw, yn cael niwed, a’r tristwch yw eu bod yn cael anafiadau marwol. Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn edrych ar y cynnydd mewn troseddau cyllyll, y tueddiadau cyfredol, y gyfraith, beth mae angen i staff ei wybod, a pha negeseuon dylen nhw fod yn eu cyfleu i bobl ifanc. Bydd yn edrych ar ffyrdd o gefnogi pobl ifanc, pryd mae atgyfeirio, a chynlluniau gweithredu sefydliadol.