CYFRES O SEMINARAU YMCHWIL

Mae’r seminarau hyn yn cael eu trefnu i gefnogi’r gwaith o feithrin capasiti a rhwydweithio fel rhan o’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol. Byddant yn agored i ymchwilwyr, ymarferwyr a gwneuthurwyr polisi.

Cynhelir y seminarau’n fisol (ar y dydd Mercher olaf y mis rhwng 3 a 4.30pm) ar TEAMS drwy gydol blwyddyn academaidd 2020-2021. Ni fydd mwy na 50 o bobl yn cael dod i’r seminarau i hwyluso rhyngweithio cymdeithasol rhwng cyfranogwyr a’i gilydd.

Mae’r rhaglen ar gyfer tymor yr hydref 2020 i’w gweld isod:

Dydd Mercher, 30 Medi 2020

Gwaith y Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil Addysg, Tystiolaeth ac Effaith

Yr Athro Carl Hughes, Prifysgol Bangor

Dr Richard Edwards, Prifysgol Bangor, Prifysgol Warwick a GwE

Dydd Iau, 22 Hydref 2020

Adlewyrchu ar brofiadau athrawon sy’n ymdrin ag Ymholiad Proffesiynol yng Nghymru

Bethan Gordon, yr Athro Gareth Loudon, Dr. David Aldous, Dr Anna Bryant, Dr. Jennie Clement a Gemma Mitchell, Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dydd Mercher, 25 Tachwedd 2020

Children’s Neighbourhood Scotland: Putting Poverty in Its Place

Yr Athro Chris Chapman ac Alison Drever, Prifysgol Glasgow.

Dydd Mercher, 16 Rhagfyr 2020

Strategaeth Ymchwil yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Tegwen Ellis a Chris Lewis, yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol I gadw lle yn y seminarau hyn, cysylltwch â Joanne.Smith013@gov.wales