Fforwm Zoom DECIPHer gyda Dr Sarah Hamilton, Rheolwr Ymchwil, Gwerthuso a Chyfranogi, UNICEF UK

1 Rhagfyr 2020, 11am tan 12pm

I gofrestru ar gyfer fforwm Zoom, ebostiwch Nicola Trigg (triggn@caerdydd.ac.uk). Cysylltwch â’r trefnydd, Ed Janes, os oes gennych unrhyw ymholiadau (JanesE3@caerdydd.ac.uk).

Nodiadau ar y fforwm:
Ledled y DU, mae dros 3,800 o ysgolion â Gwobr Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF UK ar lefelau efydd, arian neu aur, gan gynnwys mwy na 300 yng Nghymru. Mae’r ysgolion hyn yn ymrwymo i hyrwyddo a gwarchod hawliau plant ar draws cymuned yr ysgol. Ond pa wahaniaeth mae hynny’n ei wneud i blant?

Bydd y cyflwyniad hwn yn trafod ymdrechion UNICEF i werthuso effaith Gwobr Ysgolion sy’n Parchu Hawliau ledled y DU. Bydd Dr Hamilton yn cyflwyno canfyddiadau o ddata UNICEF a gasglwyd gan ddisgyblion, athrawon a rhieni, ac yn trafod y bylchau allweddol yn yr hyn rydyn ni’n ei wybod. Mae Dr Hamilton hefyd yn gobeithio cyflwyno canfyddiadau cynnar o ymchwil astudiaeth achos i archwilio sut mae Ysgolion sy’n Parchu Hawliau wedi defnyddio dull sy’n seiliedig ar hawliau plant wrth ymateb i’r heriau a gyflwynir gan pandemig y coronafeirws.

Dr Sarah Hamilton yw’r Rheolwr Ymchwil a Gwerthuso yn UNICEF ​​UK.
Mae ei ffocws ar fesur a chyflwyno effaith ei waith ar blant yn y DU trwy ei ymgysylltiad ag ysgolion, ysbytai ac awdurdodau lleol. Mae Sarah wedi gweithio ym maes ymchwil a gwerthuso ar gyfer gwahanol sefydliadau’r trydydd sector. Cyn ymuno ag UNICEF UK, bu’r rhan fwyaf o’i gwaith mewn ymchwil ar iechyd meddwl, gyda ffocws cryf ar ymchwil gyfranogol.