Cefnogi Rhieni mewn gofal ac wrth ei adael #NegeseuoniRieniCorfforaethol

Ers Ionawr 2021 mae Dr Louise Roberts, Dr Dawn Mannay a Rachael Vaughan wedi bod yn gweithio ar brosiect Effaith a ariennir gan ESRC i herio stigma, gwahaniaethu, a chanlyniadau gwael i rieni ifanc mewn gofal ac sydd yn ei adael. Fel rhan o’r prosiect hwn, maent wedi tynnu ar ymchwil Dr Louise Roberts, gan weithio gyda rhieni â phrofiad o ofal a sefydliad partner Voices From Care Cymru, NYAS Cymru a TGP Cymru i gynhyrchu siarter arferion gorau ac adnoddau ehangach.  

Bydd y dudalen hon yn gartref i’r holl adnoddau a gynhyrchir fel rhan o’r prosiect hwn i godi ymwybyddiaeth a gobeithio creu newid ystyrlon i rieni sydd mewn gofal ac yn ei adael. Byddwn hefyd yn rhannu enghreifftiau o arferion gorau o bob rhan o Gymru a’r DU

Cefnogi Rhieni mewn gofal ac wrth ei adael: #NegeseuoniRieniCorfforaethol

Llyfr Mynediad Agored

Policy Press | The Children of Looked After Children – Outcomes, Experiences and Ensuring Meaningful Support to Young Parents In and Leaving Care : Gan Louise Roberts

Ymchwil

Y siarter

Bydd y Siarter yn cael ei cyhoeddi yn fuan.

Podlediad

Dwy dwylo oedolyjn gyda dwylo plentyn ar ei ben

Gweminar

Cynorthwyo rhieni o dan ofal ac wedi hynny

Dr. Louise Roberts a Rachael Vaughan, Prifysgol Caerdydd.

9 Tachwedd 2021, 11am-12 canol dydd.

Bydd y digwyddiad hwn yn manylu ar ymdrechion diweddar i lunio siarter arfer gorau ar y cyd. Ei nod yw creu newid ystyrlon i rieni o dan ofal awdurdod lleol ac wedi hynny. Mae’r siarter wedi’i gyd-gynhyrchu â rhieni, ymarferwyr a llunwyr polisïau profiadol ym maes gofal ac mae wedi’i hanelu at Rieni Corfforaethol; gweithwyr proffesiynol sy’n gyfrifol am gynorthwyo pobl ifanc sydd o dal ofal gwladol. Yng Nghymru, caiff rhieni corfforaethol eu cyfarwyddo i geisio’r un deilliannau i blant o dan ofal yr awdurdod lleol ag y byddai unrhyw riant da yn ei geisio ar gyfer eu plentyn eu hunain. Bydd y digwyddiad hwn yn rhannu’r siarter arfer gorau a’r adnoddau ehangach a ddatblygwyd am y pwnc pwysig hwn gan gynnwys trafodaeth ar gynnal ymchwil yn y maes gan Dr Louise Roberts.  Bydd rhieni sydd o dan ofal neu nad ydynt yn cael gofal mwyach o gymorth wrth ddatblygu’r digwyddiad hwn.

Mae’r gweminar yn rhan o Ŵyl Gwyddorau Cymdeithasol flynyddol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

Cofrestrwch am eich lle

Enghreifftiau o arferion gorau

Os hoffech chi rannu enghreifftiau o arferion gorau gyda ni ynglŷn â sut rydych chi’n gweithio gyda rhieni mewn gofal ac sy’n ei adael yn eich awdurdod lleol, cysylltwch â ni cascade@caerdydd.ac.uk

Llun o dwylo oedolyn yn dal traed babi

Cyhoeddiadau

Roberts, L., Maxwell, N. and Elliott, M. 2019. When young people in and leaving state care become parents: What happens and why?. Children and Youth Services Review 104, pp. 104387. (10.1016/j.childyouth.2019.104387)

Roberts, L. 2019. ‘A family of my own’: When Young People in and Leaving State Care become Parents in Wales. In: Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. eds. 2019. 
Children and young people ‘looked after’? Education, intervention and the everyday culture of care in Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Roberts, L.et al. 2018. 
Sexual health outcomes for young people in state care: Cross-sectional analysis of a national survey and views of social care professionals in Wales. Children and Youth Services Review 89, pp. 281-288. (10.1016/j.childyouth.2018.04.044)

Roberts, L.et al. 2017. 
Care-leavers and their children placed for adoption. Children and Youth Services  Review 79, pp. 355-361. (10.1016/j.childyouth.2017.06.030)

Roberts, L. 2017. 
A small-scale qualitative scoping study into the experiences of looked after children and care leavers who are parents in Wales. Child & Family Social Work 22(3), pp. 1274-1282. (10.1111/cfs.12344)