Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • LeadHerShip gyda Le-Chun Lindsay

  Mae Le-Chun Lindsay, y ferch gyntaf i fod yn Rheolwr Gyfarwyddwr GE Aviation Wales, yn ymuno â ni ar gyfer ein digwyddiad #LeadHerShip cyntaf yn 2021. Cofrestrwch nawr i glywed am ei gyrfa drawiadol mewn rolau blaenllaw ledled y byd, o weithio gyda Llywodraeth yr Unol Daleithiau i redeg cwmni diwydiannol mwyaf Cymru, a’i heiriolaeth… Read More

 • Goruchwyliaeth: Model ar Gyfer Ymarfer

  18 & 19 Ionawr 20219:30yb-4:30ypZoom Cwrs deuddyddMae ein gallu i weithio gydag eraill yn dibynnu’n rhannol ar ansawdd y gefnogaeth a’r oruchwyliaeth rydym yn eu derbyn. Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n gyfrifol am oruchwylio aelodau eraill o staff. Bydd y cyfranogwyr yn gallu cyfuno nodi anghenion hyfforddiant a goruchwyliaeth, cefnogaeth ac arnfarnu,… Read More

 • **Rhithwir** Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

  Cwrs hanner dydd Ydy Covid wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydych chi’n cael ei bod hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein? Os ydych chi’n ddechreuwr o safbwynt cyswllt a hyfforddiant ar-lein ac yn dyfalu sut gallwch chi addasu eich cyrsiau a’u cyflwyno yn amgylchedd… Read More

 • Deall ac ymateb i drawma – yng nghyd-destun COVID-19

  Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol…

 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc

  01/12/202009:30 – 12:30 Cwrs hanner diwrnod ar-lein a fydd yn gwbl ryngweithiol ac yn cael ei gyflwyno gan hyfforddwr arbenigol i nifer cyfyngedig o bobl mewn ‘amser Go iawn’. Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod Eang o leoliadau cymunedol a gweithleoedd.… Read More

 • Camddefnyddio Sylweddau gan Rieni

  03/12/202009:30 – 12:30 Bydd ymarferwyr yn caffael sgiliau ar gyfer delio gyda rhieni a chefnogi plant a phobl ifanc, gan feithrin eu gwydnwch a delio gyda thrawma.

 • Troseddau cyllyll

  Clywn ar y newyddion yn feunyddiol am bobl ifanc a throseddau cyllyll, nid yn Llundain yn unig, ond hefyd yng Nghymru. Mae pobl ifanc yn cael braw…

 • Deall ac ymateb i drawma

  Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol…

 • Cyflwyniad i Ymwybyddieath Ofalgar yn yeah Gweithle

  Mae’r cwrs hwn yn darparu cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar yn y gweithle. Y nod yw archwilio ystyr a defnyddiau posibl ymwybyddiaeth ofalgar ar draws amrywiaeth o rolau a…

 • Goruchwyliaeth: Model ar gyfer ymarfer

  Mae ein gallu i weithio gydag eraill yn dibynnu’n rhannol ar ansawdd y gefnogaeth a’r oruchwyliaeth rydym yn eu derbyn. Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n gyfrifol am oruchwylio aelodau eraill o…