Gwelwch yma ein hamrywiaeth o adnoddau fideo, adnoddau audio, seminarau ar lein a chyflwyniadau o’n cynadleddau, seminarau ar arweinyddiaeth, symposiwm a gweithdai ymarferol sy’n cyfrannu at ddod a phrofiadau a rennir ac arbenigedd i ymarferwyr, defnyddwyr gwasanaethau ac ymchwilwyr. Mae’r adnoddau hyfforddi yma yn ymgasglu o brofiadau o ofal cymdeithasol ac arbenigedd er mwyn maethu sgiliau yn y maes.

Os hoffech chi gyfrannu at Exchange, mae croeso i chi gysylltu â ni.


Woman with laptop

Aadolygiadau erthygl
Yn ein adolygiadau, bydd academyddion o CASCADE yn nodi erthygl ddiweddar bwysig, yn crynhoi ei chanfyddiadau ac yn rhoi rhywfaint o feddwl beirniadol am yr ymchwil a’i goblygiadau… Darllenwch


Podlediadau

Mae’r podlediad hwn yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw, ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth at ei gilydd i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau o ofal… Grandewch


Gweminarau

Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth amlygu profiad unigolion o fod mewn gofal…Gwyliwch


Grwp o pobl yn gwylio cyflwyniad

Gweithdai

Mae ein gweithdai’n dod ag ymchwilwyr, ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaethau ynghyd i ddatblygu ymarfer a gwybodaeth…Gwyliwch