Gwelwch yma ein hamrywiaeth o adnoddau fideo, adnoddau audio, seminarau ar lein a chyflwyniadau o’n cynadleddau, seminarau ar arweinyddiaeth, symposiwm a gweithdai ymarferol sy’n cyfrannu at ddod a phrofiadau a rennir ac arbenigedd i ymarferwyr, defnyddwyr gwasanaethau ac ymchwilwyr. Mae’r adnoddau hyfforddi yma yn ymgasglu o brofiadau o ofal cymdeithasol ac arbenigedd er mwyn maethu sgiliau yn y maes.

Os hoffech chi gyfrannu at Exchange, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Adolygiadau Erthygl

Woman with laptop

Darllenwch adolygiadau erthygl
Yn ein adolygiadau, bydd academyddion o CASCADE yn nodi erthygl ddiweddar bwysig, yn crynhoi ei chanfyddiadau ac yn rhoi rhywfaint o feddwl beirniadol am yr ymchwil a’i goblygiadau. … Darllen mwy

Podlediad Dan Sylw

Young people discussing

Arolwg o ymarferwyr gwaith cymdeithasol yng Nghymru

 Ymunwch â Dr Charlotte Brookfield a Dr Alyson Rees wrth iddynt drafod arolwg o ymarferwyr gwaith cymdeithasol yng Nghymru a gynhaliwyd yn 2017… Darllen mwy

Gweminar Dan Sylw

Woman talking to young person

Siarad a gwrando ar blant a theuluoedd: Rhoi Kitbag i weithio

Siarad a gwrando ar blant oedd y prosiect ymchwil cyntaf i arsylwi’n uniongyrchol yr hyn sy’n digwydd pan fydd gweithwyr cymdeithasol yn cwrdd ac yn cyfathrebu â phlant… Darllen mwy

Darlith Dan Sylw

Father with young child

Darlith Mabwysiadu Flynyddol 2019

Mae’r ddarlith hon yn rhoi trosolwg o arfer mabwysiadu agored yng Ngogledd Iwerddon, gan gynnwys cefnogaeth ôl-fabwysiadu… Darllen mwy