Wedi'i gyfrannu'n hael gan sefydliadau ac ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, mae astudiaethau achos Teulu a Chymuned yn enghreifftiau o arfer gorau yng Nghymru i'r rhai sy'n ceisio datblygu eu dull.

Rydym yn croesawu eich ymatebion i'r astudiaethau achos hyn ac yn eich annog i gyfrannu eich un chi.

  • Gwella iechyd meddwl pobl ifanc: sut mae dull aelwyd gyfan yn edrych?

    Comisiynodd yr LGA y Ganolfan Iechyd Meddwl i ddatblygu astudiaethau achos ar ddulliau ‘aelwyd gyfan’ o ymdrin ag iechyd meddwl pobl ifanc…

  • Astudiaethau Achos Teulu & Chymuned

    Mae’r Foundation Phase Excellence Network yn cefnogi’r datblygiad ac addysgu am Gyfnod Sylfaen effeithiol ledled Cymru ar gyfer gwell ymarfer a phrofiadau i blant, fel rhan o system addysg hunangynhaliol sy’n hunan-wella. Mae’n cynnal nifer o astudiaethau achos sy’n dangos ymarfer effeithiol yn cael ei ddefnyddio a’i ddatblygu mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir o… Read More