Croeso i
ExChange Wales

Mae ExChange Wales yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw ynghyd ag ymarferwyr ac arbenigwyr trwy brofiad i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau gofal.

Latest Conference

Ail-fframio Mabwysiadu Cynhadledd

Ail-fframio Mabwysiadu Cynhadledd

Croeso i’n cyfres o gynadleddau ExChange o’r enw Ail-fframio Mabwysiadu, a fydd yn cael eu cynnal o fis Mai hyd at fis Mehefin 2023. Ein nod yw taflu goleuni ar faes sy’n cael…

Latest news

The Cardiff Christmas Dinner 2023

The Cardiff Christmas Dinner 2023

Last year, a group of hosts in and around Cardiff, some from CASCADE, worked together to provide Christmas dinner and…

Mae CASCADE Talks bellach ar gael ar eich hoff wasanaeth Podlediadau!

Mae CASCADE Talks bellach ar gael ar eich hoff wasanaeth Podlediadau!

Mae Cascade yn falch iawn o gyhoeddi bod ein podlediad ‘Cascade Talks’ bellach ar gael i’r cyhoedd ar wasanaethau ffrydio.…

Podlediad: Pontio i’r Brifysgol – Heriau i bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal ​

Podlediad: Pontio i’r Brifysgol – Heriau i bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal ​

Gyda Hannah Bayfield a Lorna Stabler Gall pobl â phrofiad gofal wynebu nifer o drosglwyddiadau drwy gydol eu bywydau, llawer…

Adroddiad newydd wedi’i gyhoeddi ar Schwartz Rounds yn cael ei dreilau yn gofal cymdeithasol

Adroddiad newydd wedi’i gyhoeddi ar Schwartz Rounds yn cael ei dreilau yn gofal cymdeithasol

Mae’n bleser gan Cascade gyhoeddi adroddiad y mae Dr David Wilkins wedi bod yn gweithio arno ers 24 mis. Cyhoeddwyd…

Load More