Croeso i ardal ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ y Teulu a’r Gymuned.

Os ydych chi’n chwilio am swydd newydd neu dymor byr, yn berson ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth neu rywun sy’n edrych i symud yn ôl i gyflogaeth, dilynwch ein diweddariadau isod i gael gwybodaeth chwilio am swydd ar hyn o bryd ac yn y gorffennol.

Rydym hefyd wedi neilltuo maes i gyllid, grantiau ac ymgynghoriadau i helpu’r rheini sydd â diddordeb mewn lleoli datblygiad, cymuned a mathau eraill o gyllid, yn ogystal ag ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn helpu astudiaethau a chefnogi mentrau hyfforddi trwy rannu eich barn naill ai mewn arolwg sy’n gysylltiedig ag ymchwil neu mewn swydd ymgynghori gyhoeddus.

Mae ardal ‘Swyddi, Cyllid ac Ymgynghoriadau’ Teulu a Chymuned yn faes sy’n parhau i ddatblygu. Os oes gennych eitemau o bwys i’w cyfrannu, cysylltwch â ni ar contact@exchangewales.org.