Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth amlygu profiad unigolion o fod mewn gofal.

 • Fy Mhywyd Fy Penderfyniadau

  Hawl i berthynas: Mynd i’r afael â’r rhwystrau y mae pobl sydd ag anableddau dysgu’n eu hwynebu wrth ddatblygu a chynnal perthnasoedd rhywiol.  Yn ein pedwerydd gweminar o gyfres DRILL (Ymchwil i Anabledd ynghylch Byw a Dysgu Annibynnol), rydym yn rhannu’r prosiect ymchwil hwn a arweinir gan y Tîm Datblygu Cenedlaethol ar gyfer Cynhwysiant (NTDi)… Read More

 • Siarad a gwrando ar blant a theuluoedd: Rhoi Kitbag i weithio

  Siarad a gwrando ar blant oedd y prosiect ymchwil cyntaf i arsylwi’n uniongyrchol yr hyn sy’n digwydd pan fydd gweithwyr cymdeithasol yn cwrdd ac yn cyfathrebu â phlant. Mae’r weminar hon yn tynnu sylw at sut mae’n rhaid deall pob plentyn fel unigolyn unigryw ac mae’n esbonio’r model Cyd-destun Plentyn, a ddatblygwyd o’r ymchwil. Mae’r… Read More

 • Adolygiadau Ymarfer Plant yng Nghymru

  Mae Dr Alyson Rees a Dr Tom Slater o Brifysgol Caerdydd yn adrodd ar ganfyddiadau dadansoddiad ansoddol, amlddisgyblaethol o 20 Adolygiad Ymarfer Plant (CPRs) (Adolygiad Achos Difrifol yn flaenorol) yng Nghymru. Dadansoddwyd yr adolygiadau o dri safbwynt disgyblu gwahanol: y gyfraith, troseddeg ac ymarfer (gwaith cymdeithasol). Mae’r cyflwyniad yn nodi’r themâu trawsbynciol canlynol: (i) hierarchaeth… Read More

 • Cynnwys Tadau

  Cyfri tadau: Sut all weithwyr cymdeithasol adeiladu perthnasoedd gwell â thadau sy’n ymwneud â gwasanaethau amddiffyn plant?