Daw ExChange Wales ag ymchwilwyr, gweithwyr a defnyddwyr gwasanaethau ynghyd i rannu arbenigedd, canfyddiadau ymchwil a phrofiadau o ofal.

Trwy ein cynadleddau, gweithdai, darlithoedd a seminarau, mae ExChange yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel am ddim i gefnogi datblygiad parhaus gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol ledled Cymru. Gan ddenu siaradwyr cenedlaethol blaenllaw, gyda’n gilydd rydym yn dysgu ac yn cynghori ar ymchwil, gan effeithio ar bolisi ac ymarfer. Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth flaenori profiad byw pobl â phrofiad gofal. Mae gennym ni ystod o ffyrdd y gallwch chi weithio gydag ExChange. Os ydych chi am gynnal gweithdy ExChange, webinarau, podlediad neu flog, cysylltwch â ni.

Ein Gwaith

  • Digwyddiadau hyfforddi rhyngweithiol: Cynadleddau, gweithdai, darlithoedd a seminarau
  • Adnoddau ar-lein: Podlediadau, webinarau, blogiau, fideos, a mwy
  • Hybiau arbenigedd: Addysg & Gofal a Theulu & Chymuned