Canolbwynt adnoddau “Cymuned o Bractis” ar-lein sy’n anelu at gynnig adnoddau sydd yn gweithio tuag at gefnogi teuluoedd a chymunedau. Cafodd ExChange: Teulu a Chymuned ei gomisiynu gan lywodraeth Cymru a’i ddatblygu yng nghyd a grŵp cynghorol o dimau Teuluoedd Yn Gyntaf a Dechrau’n Deg.

Cred Exchange ydi bod modd i bractis ddatblygu ar ei orau pan ddaw arbenigedd a phrofiad ynghyd i gydweithredu. Mae’r wefan hon yn cynnig lleoliad ar gyfer deunydd cyhoeddedig a heb ei gyhoeddi i gael ei rannu’n rhydd, gyda’r bwriad o gefnogi strategaeth llywodraeth Cymru tuag at blant mewn gofal. Mae Exchange: Teulu a Chymuned yn cynnal adnoddau yma ac yn cynnig cyfleoedd i drafod a chydweithio yn bellach. Gwelwch ein blog Teulu & Chymuned: