Mae ExChange Wales yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw, ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth ynghyd i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau o ofal.

Trwy ein cynadleddau, gweithdai, darlithoedd a seminarau, mae ExChange yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel am ddim i gefnogi datblygiad parhaus gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol ledled Cymru. Wrth ddenu siaradwyr cenedlaethol blaenllaw, rydym yn dysgu ac yn cynghori ymchwil sy’n effeithio polisi ac ymarfer. Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth flaenori profiadau llaw gyntaf pobl â phrofiad o ofal.

Mae ystod o ffyrdd y gallwch chi weithio gydag ExChange. Os ydych chi am gynnal gweithdy ExChange, gweminar, podlediad neu flog, cysylltwch â ni.

Digwyddiadau I Ddod

Ail-fframio Mabwysiadu Cynhadledd

Ail-fframio Mabwysiadu Cynhadledd

Croeso i’n cyfres o gynadleddau ExChange o’r enw Ail-fframio Mabwysiadu, a fydd yn cael eu cynnal o fis Mai hyd at fis Mehefin 2023. Ein nod yw taflu goleuni ar faes sy’n cael…

Deall llwybrau gofal a sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer babanod yng Nghymru

Deall llwybrau gofal a sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer babanod yng Nghymru

Cyflwynydd: Dr Laura Cowley & Dr Lucy Griffiths, Swansea University Amser: 12:30 – 14:00 Dyddiad: 04/10/23 Lleoliad: ZOOM, Online Archebwch Yma Mae’r cyflwyniad hwn yn darparu tystiolaeth empirig newydd am lwybrau mynediad i ofal, llwybrau drwy ofal, a deilliannau lleoliadau…

Profiadau Pobl Ifanc sy’n ran o gymuned Ethnig Leiafrifol o Lywio Heriau COVID-19: Persbectif Cyfoeth Diwylliannol Cymunedol 

Profiadau Pobl Ifanc sy’n ran o gymuned Ethnig Leiafrifol o Lywio Heriau COVID-19: Persbectif Cyfoeth Diwylliannol Cymunedol 

Cyflwynydd: Claudia Bernard, Adran Astudiaethau Cymdeithasol, Therapiwtig a Chymunedol, Goldsmiths, Prifysgol Llundain Amser: 12:00 – 13:00 Dyddiad: 18/09/23 Lleoliad: ZOOM, Ar-lein Archebwch Yma Roedd tystiolaeth sylweddol yn gynnar yn y pandemig COVID-19 bod rhagfarn hiliol, anghydraddoldebau a gwahaniaethau wedi arwain…

Ffactorau risg rhieni a’r tebygolrwydd y bydd plant yn dod i ofal.

Ffactorau risg rhieni a’r tebygolrwydd y bydd plant yn dod i ofal.

Cyflwynydd: Dr Nell Warner, Cardiff University Amser: 12:00 – 13:00 Dyddiad: 20/09/23 Lleoliad: ZOOM, Ar-lein Archebwch Yma Mae nifer o broblemau rhieni eisoes wedi bod yn gysylltiedig â phlant sy’n dod i mewn i ofal.  Mae’r rhain yn cynnwys problemau…

Swper Nadolig Caerdydd

Swper Nadolig Caerdydd

Gall y Nadolig fod yn gyfnod arbennig o anodd, yn llawn emosiynau sy’n gwrthdaro, i bobl ifanc sydd wedi tyfu i fyny mewn gofal.  Mae ein gwaith ar draws CASCADE wedi amlygu dros flynyddoedd lawer rai o’r rhwystrau y gall…

The young carer spectrum: Investigating the larger population to better understand and support those with problematic caring roles.

The young carer spectrum: Investigating the larger population to better understand and support those with problematic caring roles.

Sbectrwm gofalwyr ifanc: Ymchwilio i’r boblogaeth ehangach i gael gwell dealltwriaeth a chefnogi’r rhai sydd â rolau gofalu sy’n peri problemau. Cyflwynir gan: Dr. Ed Janes (Prifysgol Caerdydd) Mae 30 mlynedd o ymchwil wedi astudio profiadau gofalwyr ifanc, plant sy’n…

Tystiolaeth newydd ar ganlyniadau addysg ac iechyd plant â gweithwyr cymdeithasol: Beth yw’r goblygiadau o ran polisi ac ymarfer?

Tystiolaeth newydd ar ganlyniadau addysg ac iechyd plant â gweithwyr cymdeithasol: Beth yw’r goblygiadau o ran polisi ac ymarfer?

Gweminar 14 Rhagfyr 2022, 13:00-14:00 Cyflwynydd: Dr Sara Long, Canolfan DECIPHer, Prifysgol Caerdydd Tystiolaeth newydd ar ganlyniadau addysg ac iechyd plant â gweithwyr cymdeithasol: Beth yw’r goblygiadau o ran polisi ac ymarfer? Ym Mhrifysgol Caerdydd ac Abertawe gwnaethom ymchwilio i…

Tystiolaeth newydd ar ganlyniadau addysg ac iechyd plant â gweithwyr cymdeithasol: Beth yw’r goblygiadau o ran polisi ac ymarfer?

Tystiolaeth newydd ar ganlyniadau addysg ac iechyd plant â gweithwyr cymdeithasol: Beth yw’r goblygiadau o ran polisi ac ymarfer?

Ym Mhrifysgol Caerdydd ac Abertawe gwnaethom ymchwilio i dros 30,000 o blant yng Nghymru i ddeall beth sy’n digwydd dros amser i blant sy’n cael help gan y gwasanaethau cymdeithasol. Fe wnaethom archwilio’r berthynas rhwng perfformiad plant 16 oed yn…

Cyfres Cynhadledd Hydref Cyfnewid: Pontio ar gyfer Pobl Ifanc

Cyfres Cynhadledd Hydref Cyfnewid: Pontio ar gyfer Pobl Ifanc

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein cyfres o gynadleddau’r hydref ar ‘Gyfnodau Pontio Pobl Ifanc’ a fydd yn cynnwys gweminarau, fideos, podlediadau, blogiau a rhagor.  Gweminarau Beth sy’n gwneud bywyd yn dda? Barnau ymadawyr gofal am eu lles Linda…

Gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd trwy gyfarfodydd cyfranogol

Gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd trwy gyfarfodydd cyfranogol

Mae yna sawl model ar gyfer cynnwys aelodau o’r teulu mewn penderfyniadau lle mae pryderon am blentyn, yn hytrach na gwneud penderfyniadau allweddol mewn cynhadledd achos dan arweiniad proffesiynol. Mae’r modelau hyn yn cynnwys cynadleddau grwpiau teulu, y model a…

Gweld mwy o ddigwyddiadau a gynhelir yn allanol gan Deulu a Chymuned:

Girl studying

Cefnogi iechyd meddwl myfyrwyr – gwella canlyniadau a chyflawniadau

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach…

Woman with laptop

Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach…

Diogelu Plant: Darparu system fwy effeithiol a chadarn

Diogelu Plant: Darparu system fwy effeithiol a chadarn

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach…