Mae Cynadleddau ExChange Wales yn dwyn ymchwilwyr blaenllaw ac ymarferwyr a’r sawl sy’n defnyddio’r gwasanaeth dan sylw at ei gilydd i rannu arbenigedd, tystiolaeth ynghylch ymchwil a phrofiadau o ofal.

Drwy ein cynadleddau, mae ExChange yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel am ddim i gefnogi datblygiad parhaus gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol ledled Cymru. Gan ddenu siaradwyr cenedlaethol blaenllaw, gyda’n gilydd rydym yn dysgu ac yn cynghori ar ymchwil, gan effeithio ar bolisi ac ymarfer. Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau’n cyfoethogi sgiliau tra’n blaenoriaethu profiad pobl â phrofiad o ofal.

Edrychwch ar ein cynhadledd ddiweddaraf

Ail-fframio Mabwysiadu Cynhadledd

Ail-fframio Mabwysiadu Cynhadledd

Ebr 26, 2023

Croeso i’n cyfres o gynadleddau ExChange o’r enw Ail-fframio Mabwysiadu, a fydd yn cael eu cynnal o fis Mai hyd at fis Mehefin 2023. Ein nod yw taflu goleuni ar faes sy’n cael ei anghofio’n aml, sef maes mabwysiadu, a…