Mae Cynadleddau ExChange Wales yn dwyn ymchwilwyr blaenllaw ac ymarferwyr a’r sawl sy’n defnyddio’r gwasanaeth dan sylw at ei gilydd i rannu arbenigedd, tystiolaeth ynghylch ymchwil a phrofiadau o ofal.

Drwy ein cynadleddau, mae ExChange yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel am ddim i gefnogi datblygiad parhaus gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol ledled Cymru. Gan ddenu siaradwyr cenedlaethol blaenllaw, gyda’n gilydd rydym yn dysgu ac yn cynghori ar ymchwil, gan effeithio ar bolisi ac ymarfer. Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau’n cyfoethogi sgiliau tra’n blaenoriaethu profiad pobl â phrofiad o ofal.

Edrychwch ar ein cynhadledd ddiweddaraf

Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd

Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd

Rhag 13, 2023

1 – 24 Tachwedd 2023 Cynhelir y gyfres hon o gynadleddau drwy gydol mis Tachwedd 2023. Rydym wedi dod ag amrywiaeth o siaradwyr ac ymchwilwyr ynghyd i ystyried materion iechyd meddwl drwy gydol cwrs bywyd, gan gynnwys plant a phobl…