Croeso i’n cyfres o gynadleddau ExChange o’r enw Ail-fframio Mabwysiadu, a fydd yn cael eu cynnal o fis Mai hyd at fis Mehefin 2023. Ein nod yw taflu goleuni ar faes sy’n cael ei anghofio’n aml, sef maes mabwysiadu, a thynnu sylw at yr ymchwil a’r datblygiadau mwyaf diweddar a phwysig yn y maes hwn. I lawer o blant, mae mabwysiadu’n cynnig sefydlogrwydd sy’n aml yn anodd dod o hyd iddo, ac mae’n faes sy’n esblygu’n gyson. Mae gennym amrywiaeth o siaradwyr enwog o bob rhan o’r DU sydd wedi cyfrannu at ein gwybodaeth am y pwnc hwn.  

Suzanne Griffiths, Pennaeth y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru, sy’n agor y gynhadledd. Yn rhan o’r gyfres o gynadleddau mae sesiynau byw, sesiynau wedi’u recordio ymlaen llaw, podlediadau, adroddiadau ar ymchwil, a blogiau. Mae pobl ifanc sydd wedi’u mabwysiadu yng Nghymru wedi creu gwaith celf ar gyfer y gyfres o gynadleddau, a fydd yn cael ei arddangos ar wefan ExChange. 


Croeso i’r gynhadledd

Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru / Maethu Cymru

Dydd Mercher Mai 3ydd – 12:30

Gweminarau

A Home for me? A comparative review of the value of different forms of permanence for children: adoption, SGO and fostering

Yr Athro Jim Clifford OBE, Prif Weithredwr, Sonnet Advisory & Impact

Cynnal perthnasoedd wrth fabwysiadu – ymchwil newydd a theori newid 

Yr Athro Beth Neil, Prifysgol East Anglia

Diogelu plant sy’n byw gyda gofalwyr maeth, mabwysiadwyr a gwarcheidwaid arbennig: dysgu o adolygiadau achos 

Athro Hedy Cleaver a Wendy Rose OBE

Canlyniadau Mabwysiadu Agored: Beth allwn ni ddysgu o ymarfer Awstralia?

Yr Athro Harriet Ward CBE, Canolfan Rees, Prifysgol Rhydychen

Fideos

Lleisiau’r rhai sydd â phrofiad byw o gynnal perthnasoedd sylweddol

Abbie a Rosie

Dr John Simmonds

Rhyddhau Dydd Gwener 5ed Mai – 12:00

Hunaniaethau, perthnasoedd teuluol a theimladau o berthynas o fewn teuluoedd mabwysiadu drwy ‘storiau enwau’


Dr Jane Pilcher, Uwch-ddarlithydd, Prifysgol Nottingham Trent

Dr Hannah Deakin-Smith, Ymchwilydd, Prifysgol Nottingham Trent

Dr Jan Flaherty, Ymchwilydd, Prifysgol Nottingham Trent

Rhyddhau Dydd Mercher 24ain Mai – 12:00

Ymarfer presennol yng Nghymru o ‘rhag-gyfarfodydd’: cyfarfodydd rhwng plant a’u mabwysiadwyr arfaethedig.

Jenny Blackmore, Prifysgol Caerdydd

Rhyddhau Dydd Llun 19eg Mehefin – 12:00

Blogs

Dwy fam, un plentyn: mam mabwysiadol a mam genedigol gyda chyswllt uniongyrchol.

Chris Holmquist, Mabwysiadu Cymru

Dydd Gwener 5ed Mai

Mabwysiadu plant hŷn

Claire Palmer, Prifysgol Caerdydd

Dydd Mercher 17eg Mai

Cadw Cysylltiad

Chris Holmquist, Mabwysiadu Cymru

Dydd Iau 1af Mehefin

Ras yn Mabwysiadu, y Presenoldeb Absennol

Dr Lorraine Agu, Prifysgol Leeds Beckett

Dydd Gwener 12fed Mai

Parhaoldeb Cynnar

Sarah Johal, Arweinydd Strategol Mabwysiadu Cenedlaethol, Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Lloegr

Dydd Llun 22ain Mai

Mabwysiadu yn ysgolion

Andrew Brown, Prifysgol Caerdydd / Canolfan Rees

Dydd Llun 5ed Mehefin

Adnoddau & Creadigol

Gyda chymorth AUK a 14 o bobl ifanc o’u grŵp Canolbarth Cymru, rydym wedi creu oriel o gelfyddydau sy’n archwilio myfyrdodau ar mabwysiadu o safbwynt y mabwysiedigion. Mae’r gweithiau hyn yn dangos ystod eang o ymatebion. Mae rhai’n cael eu dehongliadu’n grymus a chonkreit, eraill yn fwy esmwyth ac mae rhai’n chwareus yn unig. Maent yn sicrhau eich bod yn cofio’r bobl ifanc a’u llais wrth i chi drafod mabwysiadu ac rydym yn gobeithio y gall eu creadigrwydd helpu i’ch ysbrydoli. Ein diolch diffuant i AUK, eu Gweithwyr Ieuenctid a’r Bobl Ifanc sy’n mynychu eu grŵp Canolbarth Cymru ym mis Ebrill 2023.

Rydych chi’n chwilio am rywbeth penodol?

Edrychwch ar fwy o adnoddau am mabwysiadu ar ein wal Padlet neilltuedig.


Ydych chi’n chwilio am Ddarganfod o’r radd flaenaf ar y pwnc gofal cymdeithasol?

Mae ExChange Wales yn dod â chyflwynwyr blaenllaw ynghyd â ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau gofal.