Mae Harriet Ward yn Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus yng Nghanolfan Rees, Prifysgol Rhydychen ac yn Athro Emeritws ym maes Ymchwil Plant a Theuluoedd ym Mhrifysgol Loughborough, y DU. Mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad o fod yn gyfarwyddwr ymchwil ac ymchwilydd maes, yn gynghorydd i lunwyr polisïau a darparwyr gwasanaethau, ac yn ymarferydd gwaith cymdeithasol. Mae Harriet yn un o sylfaenwyr a chyn-gyfarwyddwr INTRAC (Rhwydwaith Ymchwil Rhyngwladol ar Bontio i Fod yn Oedolyn, o Ofal) ac yn un o sylfaenwyr y Rhwydwaith Ymchwil Rhyngwladol ar Systemau Amddiffyn Babanod a Phlant. Mae canfyddiadau o raglen ymchwil Harriet wedi bod yn sail i ddatblygiadau o ran polisïau ac ymarfer yn ymwneud ag amddiffyn plant, plant sy’n derbyn gofal a hefyd mabwysiadu yn y DU, UDA, Awstralia a rhannau o Ewrop. Derbyniodd CBE am wasanaethau i blant a theuluoedd yn 2012. 

In the webinar on Monday 12th June 12:00-13:00, Harriet will present her recent research in Australia and its contribution to the international debate.  The book in its entirety is freely available to download online.  REGISTER NOW

Canlyniadau Mabwysiadu Agored: beth allwn ni ei ddysgu o ymarfer Awstralia?   

Prof. Harriet Ward CBE, Rees Centre, University of Oxford

Monday 12th June | 12:00-13:00

Mae’r swydd hon yn rhan o’n cynhadledd ExChange, “Ail-fframio Mabwysiadu.”

I ddod o hyd i fwy o adnoddau ar y pwnc hwn, edrychwch ar y cynadleddau isod

aasas